Birleşme

Günümüzde firmaların amacı, varlıklarını korumak, varlıklarına yönelebilecek tehlikeleri diğer bir deyişle riski asgari düzeye indirmek, büyüme hızlarını en yüksek düzeye çıkartmak, bağımsızlıklarını koruyabilmek ve büyümenin gerektirdiği finansman gereksinmesini kısmen de olsa karşılayabilmek için yeterli ölçüde kar sağlamaktır. Bu amacı genel bir şekilde ifade edersek, amaç, firmanın piyasa değerini maksimize etmektir.

Günümüzün ön plana çıkan konularından birisi olan ve son yüzyılın kaçınılmaz görüntüsü olan, işletmeler arası ve uluslararası rekabet, artan bir ivmeyle önem kazanmaya başlamıştır. Küreselleşme olgusunun varlığı, teknolojinin gelişmesi, buna bağlı olarak yeni faaliyet sahalarının ortaya çıkması, işletmelerin de kendilerini revize etmeleri ihtiyacını doğurmuştur. Artan uluslararası rekabet koşullarında, işletmelerin piyasa değerinin maksimize etme ve sürdürebilme hedeflerine ulaşmaları çok daha önemli hale gelmiştir. Bunun için işletmeler; faaliyetlerinde ve yönetim fonksiyonlarındaki sinerji etkisinden yararlanarak büyüme istek ve ihtiyaçlarını dışa vurmaktadırlar.

Büyümenin başta gelen yolarından bir tanesi de birleşmedir. Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olarak bizler, şirket birleşme işlemlerini başından sonuna kadar organize ediyor ve kısa zamanda sonuçlandırıyoruz.

Düzenli bilgilendirilmek için e-bültene kayıt olun

Web Yazılım: