Yerinde ve Stok Denetim Faaliyetleri

Muhasebe ve finans departmanınızda yapılan işlemlerin doğruluğunu teyit etmek için dış denetime tabi tutulması gerekmektedir.

Asgari olarak aylık planlanması gereken bu denetim faaliyetleri, başlangıç aşamasında haftalık olarak da kurgulanabilir.

Dış denetim yapılabilmesi için öncelikle firma içinde belge ve yetki düzeni sağlanmalı, ayrıca süreç yönetim yazılımının etkin ve doğru kullanılması gerekmektedir.

Ardından Dış denetim ekibi firma ziyaretlerine başlar, fiziki ve kaydi kontrollerini gerçekleştirir.

Tüm işlemler firma yönetimine raporlanır.

Düzenli bilgilendirilmek için e-bültene kayıt olun

Web Yazılım: