Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu; Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, Resmi ve özel ihalelerde, Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, İmalatçı belgesi alımında, Vergi incelemelerinde, Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde kullanılmaktadır.

Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olarak, Kapasite Raporu başvurusu ve sürecin tamamlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Düzenli bilgilendirilmek için e-bültene kayıt olun

Web Yazılım: